Akademik Personel

Hüseyin DEMİR
Dekan, Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr., Yazılım Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D. 1996, University of South Wales

Araştırma Alanları: Uygulamalı Matematik, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Tabanlı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Diferansiyel Denklemler, Sayısal Analiz, Isı ve Kütle Transferi, Sonlu Farklar Metodu ve Yakınsaklık ve Kararlılık Analizi, Dinamik Sistemler, Programlama/Matematiksel Modelleme, Algoritma Geliştirme ve Analizi

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: The Corner Singularity Problem in Non-Newtonian Fluid Mechanics, University of Wales, Aberystwyth

Doktora Tezi: The Stability Properties of Some non-Newtonian Fluids, University of South Wales (Eski Adı: University of Glamorgan-WALES/UK)

Ofis: Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2002
Ofis Saati: Salı 14.00-15.00 (Zoom)

Google Akademik, YÖKSİS CV

 


Abdulkadir KARACI

Doç. Dr., Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Ph. D. 2013, Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi, Bilgisayar Yazılımı

Yüksek Lisans Tezi: Bilgisayar ortamında sesli ifadeleri tanıma, Gazi Üniversitesi

Doktora Tezi: Ses sentezleme ve tanıma teknolojilerini kullanarak Türkçenin ana dil olarak öğretimi için zeki öğretim sistemi geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 
Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Zafer CÖMERT
Doç. Dr., Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Ph. D. İnönü Üniversitesi (2017)

Araştırma Alanları: Karar Destek Sistemleri, Yapay Zeka, Bilgisayar Yazılımı

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Kardiyotokografi işaretlerinin analizi ve makine öğrenmesi teknikleri ile sınıflandırılması, Fırat Üniversitesi

Doktora Tezi: Web madenciliği entegre edilmiş semantik Web tabanlı öğrenme ortamlarının öğrenci akademik başarı ve tutumlarına etkisi, İnönü Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1530
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-14.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


Muammer TÜRKOĞLU

Bölüm Başkanı

Doç. Dr., Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi,

 

Eğitim: Ph. D. İnönü Üniversitesi (2019)

Araştırma Alanları: Görüntü İşleme, Karar Destek Sistemleri, Yapay Zeka, Makine Öğrenme, Derin Öğrenme

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Otomatik Kan Hücrelerinin Tanınması ve Sınıflandırılmasında Değişmez Momentlere Dayalı Görüntü İşleme Yöntemlerinin Kullanılması

Doktora Tezi: Görüntü İşleme Tabanlı Bitki Türleri ve Hastalıkları Tanıma, İnönü Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Selçuk ÇAKMAK
Doç. Dr., Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Ph. D. 2016, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kuantum bilgi işleme, Kuantum mantık devre tasarımı, Kuantum programlama, Kuantum bilgisayarı donanımları, Kuantum termodinamik çevrimler, Manyetik rezonans teknikleri, Gömülü sistemler, Bilimsel cihaz geliştirme

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Bazı endohedral fullerenlerde kuantum bilgi işleme ve durum tomografisinin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Tezi: Bazı çoklu spin sistemlerinde kuantum termodinamik çevrimlerin kuantum bilgi işleme açısından incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2012
Ofis Saati: Cuma 13.00-14.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


Nurettin ŞENYER
Dr. Öğr. Üyesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Ph. D. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2006)

Araştırma Alanları: Görüntü İşleme, Yapay Öğrenme, Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Sayısal televizyon sistemlerinde band sıkıştırma tekniklerinin eğitim sürecinde laboratuvar ortamında uygulanması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Tezi: Astrofizik ve teknolojik fotometrik görüntü işleme sistemi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2137

YÖKSİS CV


 

Emel SOYLU
Bölüm Başkanı Yardımcısı, Yazılım Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Ph. D. 2016, Karabük Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapay zeka teknikleri, robotik, batarya durum izleme sistemleri, mikrodenetleyiciler, gömülü sistemler, kontrol sistemleri, elektrik makinelerinde arıza teşhisi ve tespiti, derin öğrenme, yazılım geliştirme, programlama dilleri

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Olasılık Sinir Ağı Kullanılarak Alternatör Arızalarının Tespiti, Karabük Üniversitesi

Doktora Tezi: Bataryaların Kondisyonlarını izleyerek Yapay Sinir Ağları ile Batarya Türü ve Şarj Durumu Tahmini, Karabük Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2008
Ofis Saati: Salı 13.00-14.00 (Zoom)

Google Akademik, YÖKSİS CV

 


Özgür TONKAL
Dr. Öğr. Üyesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Ph. D. 2022, Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgisayar ve İletişim Ağları, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji 

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Ağdaki aktif cihaz savunmasızlıkları için güvenlik politikası geliştirme sistemi, Gazi Üniversitesi

Doktora Tezi: Yazılım tanımlı ağlarda ağ trafiğine duyarlı bir yaklaşım ile otonom saldırı tespit ve önleme modeli, Gazi Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 

Google AkademikYÖKSİS CV


Ömer DURMUŞ

Yazılım Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Doktora (Devam ediyor), Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühedisliği ABD.

Araştırma Alanları: Siber güvenlik, yapay zekâ, veri madenciliği, robotik

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Siber Güvenlik Önlemlerinin Analizi ve Modellenmesi, Fırat Üniversitesi

Ofis: 420, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |

Google Akademik, YÖKSİS CV


Ferhat ARAT
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Doktora (2021-Devam Ediyor), Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgisayar Ağları, Nesnelerin İnterneti (IoT), Veri İletişimi, Bilişsel Radyo Ağları (CRN), Ağ Güvenliği.

Yüksek Lisans Tezi: Bilişsel Radyo Tabanlı IoT Ağlarında Enerji Verimli RPL Algoritması Tasarımı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2021.

Ofis: 420, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2139

Google Akademik, Yöksis CV


İlker GÜR
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Yüksek Lisans  (2019-Devam Ediyor), Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme

Ofis: 420, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |

Google Akademik, Yöksis CV


Sarp ÇOBAN
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Yüksek Lisans  (2019-Devam Ediyor), Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Programlama Dilleri, Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme

Ofis: 420, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |

Google Akademik, Yöksis CV


Furkancan DEMİRCAN
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Mühendislik Fakültesi

Eğitim: Yüksek Lisans  (2020-Devam Ediyor), Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka

Ofis: 420, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |

Google Akademik, Yöksis CV

23 Mayıs 2019